Περιοδικές Εκθέσεις


«Ένα Λουκούλλειο Γεύμα»

Η περιοδική έκθεση του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης με τίτλο «Ένα Λουκούλλειο Γεύμα», εγκαινιάστηκε το χειμώνα του 2001 και εκ τότε αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ξενάγησης των εν δυνάμει επισκεπτών του πολιτιστικού φορέα.

Αφορμή της δημιουργίας της συγκεκριμένης έκθεσης στάθηκε το γεγονός της ανακάλυψη ιχθυοδεξαμενής, στα πλαίσια βιολογικού καθαρισμού της πρωτεύουσας της νήσου. Το περιεχόμενο της ιχθυοδεξαμενής αφορούσε ποικιλία κινητών ευρημάτων, όπως μαγειρικά και επιτραπέζια σκεύη, που χρονολογούνται κατά την πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο της Λέσβου.

Στόχος της έκθεσης είναι να πληροφορήσει τον επισκέπτη αλλά και να τον καταστήσει πρόθυμο να κατανοήσει τα μέσα και τις συνθήκες διαβίωσης των ντόπιων κατά τα ρωμαϊκά χρόνια.

Η περιοδική έκθεση φιλοξενείται στον χώρο των ειδικά διαμορφωμένων αιθουσών για περιοδικές εκθέσεις του μουσείου Α και Β που τοποθετούνται στο επίπεδο του υπερυψωμένου ισογείου και υπογείου αντίστοιχα.