Μόνιμες Συλλογές
«Η Λέσβος από την Ελληνιστική στη Ρωμαϊκή Εποχή»

Η μόνιμη συλλογή του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης εγκαινιάστηκε το 1999. Ο τίτλος όπως και το περιεχόμενο αφορούν την εξέλιξη της Λέσβου από την Ελληνιστική στην Ρωμαϊκή Εποχή, η οποία αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική περίοδο της πολιτιστικής ανάπτυξης της Λέσβου. Σκοπός της έκθεσης είναι να προσεγγίσει ο επισκέπτης τον τρόπο ζωής των Λέσβιων του 4ου (τέταρτου) και 3ου (τρίτου) αιώνα.

Η μόνιμη συλλογή καταλαμβάνει τον χώρο των 6(έξι) αιθουσών από τις 8(οκτώ) που διαθέτει το μουσείο. Ενώ ταυτόχρονα διαιρείται σε 3(τρείς) θεματικές ενότητες: ψηφιδωτά δάπεδα ρωμαϊκών επαύλεων-λείψανα οικιών εύπορων κατοίκων της νήσου, πορτρέτα-προτομές, αντικείμενα οικιακής χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα, η μόνιμη συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει:


Αίθουσα Ι: Την οικία του Μένανδρου. Πορτρέτο του Μένανδρου. Προτομή της Θάλειας. Ψηφιδωτό εξημέρωσης των ζώων από τον Ορφέα και ψηφιδωτό που απεικονίζει την διαδικασία αλιείας.

Αίθουσα ΙΙ: Λείψανα της οικίας του Τηλέφου.

Αίθουσα ΙΙΙ: Μαρμάρινα αναθηματικά και επιτύμβια ανάγλυφα από τον 4ο(τέταρτο) αιώνα π.Χ.έως τον 1ο(πρώτο) αιώνα μ.Χ.

Αίθουσα ΙV: Περιλαμβάνει μαρμάρινα αντικείμενα των ρωμαϊκών χρόνων από όλη την λεσβιακή περιφέρεια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άγαλμα της Αφροδίτης του 1ου(πρώτου) αιώνα π.Χ.

Αίθουσα V: Μαρμάρινα αγάλματα των ύστερων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων.

Αίθουσα VI: Λείψανα της οικίας του Ευρίπου.