7 Φεβ 2012

Υπόμνημα


Το Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης είναι οικοδομημένο σε τρία επίπεδα.

Οι αίθουσες Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, Α’ αίθουσα περιοδικών εκθέσεων βρίσκονται στο επίπεδο του υπερυψωμένου ισογείου.

Η αίθουσα Β’ περιοδικών εκθέσεων βρίσκεται στο επίπεδο του ισογείου και τοποθετείται ακριβώς κάτω από την αίθουσα Α’.

Οι αίθουσες ΙV, V, VI, βρίσκονται στο επίπεδο του υπογείου.