7 Φεβ 2012

Χρονολόγιο


1935: Χτίστηκε το πρώτο Μουσείο Μυτιλήνης στην περιοχή του Κιόσκι από την Αμερικανική Σχολή κλασικών σπουδών.

1963: Λόγω της καθίζησης του εδάφους, το κτίριο έχρυζε ανάγκη μεταφοράς των αρχαίων ευρημάτων σε διαφορετικό χώρο αποθήκευσης.

1965: Αγοράστηκε από το ΥΠ.ΠΟ.(Υπουργείο Πολιτισμού) το κτίριο επί της οδού Εφταλιώτη 7(σημερινό Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης). Ένα μέρος των αρχαίων μεταφέρθηκε στο κτίριο, τα υπόλοιπα αντικείμενα παρέμειναν στον αποθηκευτικό χώρο του Κάτω Κάστρου.

1967: Πραγματοποιείται έκθεση στο κτίριο επί της οδού Εφταλιώτη 7.

1984: Αφετηρία οικοδόμησης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης.

1985: Εγκατάσταση Υπουργείου Αιγαίου στο κτίριο του Παλαιού Αρχαιολογικού Μυτιλήνης. Φύλαξη των κειμηλίων στον υπόγειο χώρο αποθήκευσης του κτίσματος.

1990: Επιστροφή του κτιρίου επι της οδού Εφταλιώτου 7 στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έναρξη διεργασιών αποκατάστασης του χώρου και οργάνωσης των εκθέσεων των συλλογών του.

1991: Εγκαινιάστηκε η μόνιμη έκθεση του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης με θέμα αντικείμενα που χρονολογούνται από Τελική Νεολιθική περίοδο έως την Ύστερη Ρωμαιοκρατία.

1995: Λήξη οικοδόμησης Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης. Παρουσίαση πρώτης περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Λέσβος Μακάρια».

1999: Εγκαίνια της μόνιμης συλλογής του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Μυτιλήνης με τίτλο «Η Λέσβος από την ελληνιστική στη ρωμαϊκή εποχή» και της καινούργιας περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Οι νεκροπόλεις της Λέσβου».

2001: Νέα περιοδική έκθεση στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυτιλήνης με τίτλο «Ένα λουκούλλειο γεύμα». Η οποία φιλοξενείται μέχρι και σήμερα.