7 Φεβ 2012

Εισιτήρια


Ολόκληρο: €3
Μειωμένο: €2

Ημέρες Ελευθέρας Εισόδου:


6 Μαρτίου - Μνήμη Μελίνας Μερκούρη
5 Ιουνίου - Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
18 Απριλίου - Διεθνής Ημέρα Μνημείων
18 Μαΐου - Διεθνής Ημέρα Μουσείων
Tο τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου κάθε έτους - Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Οι Κυριακές κατά το διάστημα από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου
Οι επίσημες αργίες του Κράτους
Η πρώτη Κυριακή κάθε μήνα, πλην των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου (όταν η πρώτη Κυριακή είναι αργία, ως ημέρα εισόδου καθορίζεται η δεύτερη Κυριακή.)
27 Σεπτεμβρίου - Παγκόσμια μερα τουρισμου

Πρόσωπα που δικαιούνται μειωμένη είσοδο:


 • Οι συμμετέχοντες σε Διεθνή Συνέδρια μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιά


 • Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα εκδρομών που διοργανώνει ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας


 • Οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε άνω των 65, με την επίδειξη αστυνομικης ταυτοτητας η διαβατηρίου

 • Φοιτητές χωρών εκτός της Ε.Ε.

 • Άτομα που δικαιούνται να αποκτήσουν «Δελτίο ελεύθερης εισόδου» τριετούς διάρκειας µε δικαίωµα ανανέωσης


 • Πρόσωπα που δικαιούνται ελεύθερη είσοδο


 • Δημοσιογράφοι με την επίδειξη ταυτότητας ΕΣΗΕΑ


 • Κάτοχοι δελτίου ελεύθερης εισόδου


 • Κάτοχοι ειδικής ταυτότητας-μέλους ICOM - ICOMOS


 • Μέλη εταιρειών και συλλόγων Φίλων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε όλη την Ελλάδα με την επίδειξη της θεωρημένης κάρτας μέλους


 • Μέλη των Κ.Α.Π.Η με την επίδειξη της Κάρτας Πολιτισμού


 • Μαθητές μέχρι 19 ετών που συνοδεύονται από εκπαιδευτικούς λειτουργούς Α βάθμιας, Β βάθμιας και Γ βάθμιας εκπαίδευσης (Ομαδικές άδειες που χορηγούνται από το ΥΠ.ΠΟ.)


 • Μέλη του Ελληνικου Κοινοβουλίου


 • Νέοι μέχρι ηλικίας 19 ετών με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας


 • Ξεναγοί με την επίδειξη ταυτότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης


 • Οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από έγκριση του Γενικού Διευθυντού Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς


 • Οι συνοδοί τυφλών και ατόμων με κινητικά προβλήματα


 • Οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία με την επίδειξη υπηρεσιακής ταυτότητας


 • Συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης που έχουν λάβει ειδική άδεια από το ΥΠ.ΠΟ.


 • Υπάλληλοι του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.), με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας


 • Υπάλληλοι του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.), με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας


 • Υπάλληλοι του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.), με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας


 • Υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού, με την επίδειξη της υπηρεσιακής τους ταυτότητας


 • Φοιτητές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων σχολών χωρών της Ε.Ε. με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας


Ημέρες Αργίας:

25 Μαρτίου: κλειστά